نخ و نقشه تابلو فرش کوچک با 170 گره و 120 رج با 44 رنگ

نخ و نقشه تابلو فرش کوچک با 170 گره و 120 رج با 44 رنگ   در این بخش برای شما بافندگان قالی , طرحی کوچک و اموزشی تابلو فرش را معرفی میکنیم با ابعاد خیلی کوچک که مخصوص اموزش است و برای اشخصاصی که
نخ و نقشه تابلو فرش کوچک با 170 گره و 120 رج با 44 رنگ

نخ و نقشه تابلو فرش کوچک با 170 گره و 120 رج با 44 رنگ

 

در این بخش برای شما بافندگان قالی , طرحی کوچک و اموزشی تابلو فرش را معرفی میکنیم با ابعاد خیلی کوچک که مخصوص اموزش است و برای اشخصاصی که میتدی و تازکار هستند مناسب است که با بافت این طرح کوچک اما جذاب , تجربه بیشتری در قالیبافی پیدا کنند.  این طرح کوچک تابلو فرش با موضوع مهر مادری دارای تعداد گره  170 و تعداد رج یا همان لای 120 است که کل رنگ این طرح را طراح ان 44 رنگ در نظر گرفته است.

 

اطلاعات این طرح کوچک اموزشی به شرح زیر است :

 

لوازم آماده بافت تابلو فرش مهر مادری - کد E2000

 

تعداد گره در عرض : 170

تعداد رج در طول : 120

تعداد رنگ : 44

تعداد ابریشم : 2
 

  قیمت نخ و نقشه آماده : 80.000  تومان

 قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  160.000 تومان

 قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  100.000 تومان

 قيمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی آماده با چله ابريشم :  210.000 تومان

 قيمت نخ و نقشه+ دارچله كشي آماده با چله پنبه :  150.000 تومان

 
  ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

24 سانت

17 سانت

رجشمار  50

 

  خرید نخ و نقشه و دار چله کشی این طرح