قیمت نخ و نقشه و مشخصات تابلوفرش جشن عروسی پاپ + عکس

فرش آموز -شما در حال مشاهده اطلاعات قیمت نخ و نقشه و دار چله کشی شده  و مشخصات کامل تابلوفرش جشن عروسی پاپ + عکس هستید       نخ و نقشه های درجه یک با کیفیت اورجینال شرکتیاز بزرگ
قیمت نخ و نقشه و مشخصات تابلوفرش جشن عروسی پاپ + عکس

فرش آموز -شما در حال مشاهده اطلاعات قیمت نخ و نقشه و دار چله کشی شده  و مشخصات کامل تابلوفرش جشن عروسی پاپ + عکس هستید

 

 

  نخ و نقشه های درجه یک با کیفیت اورجینال شرکتی

از بزرگترین مرکز تولیدی نخ و نقشه تبریز

کیفیت درجه یک

لوازم آماده بافت تابلوفرش - عروسی پاپ - کد E296


تعداد گره در عرض :1280

تعداد رج در طول :860

تعداد رنگ : 156

تعداد رنگ ابريشم : 25


 قیمت نخ و نقشه آماده : 2.750.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم  :  3.960.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه : 2.850.000  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 4.310.000 تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  3.200.000  تومان
 اندازه تابلوفرش به سانتي متر :

180 سانت عرض

120  سانت ارتفاع

با رجشمار  50
 نخ و نقشه فرش و تابلو فرش , نخ و نقشه , نخ و نقشه تابلوفرش , نخ و نقشه تبریز , قیمت نخ و نقشه تبریز , نخ و نقشه تابلوفرش کامپیوتری , نخ و نقشه تابلوفرش عروسی پاپ تبریز , قیمت نخ و نقشه تابلوفرش طرح فرانسوی , دار چله کشی تابلوفرش پاپ, قیمت دار چله کشی تابلوفرش تبریز , قیمت نخ و نقشه تابلوفرش طرح خارجی درجه یک , نقشه تابلوفرش , دار چله کشی شده اماده تابلوفرش جشن عروسی پاپ, جشن عروسی پاپ