معرفی تابلو فرش وان یکاد ..+بررسی کیفیت نخ و نقشه آیات قرانی

معرفی تابلو فرش وان یکاد تابلو فرش ایات قرانی و طرحهای مذهبی جز ارزان پروفروش ترین و همچنیم محبوب ترین تابلو فرش موجود در بازار هستند که طرفداران زیادی را با توجه به ارزان بودن نسبت به سایر تابلو
معرفی تابلو فرش وان یکاد ..+بررسی کیفیت نخ و نقشه آیات قرانی


معرفی تابلو فرش وان یکاد


تابلو فرش ایات قرانی و طرحهای مذهبی جز ارزان پروفروش ترین و همچنیم محبوب ترین تابلو فرش موجود در بازار هستند که طرفداران زیادی را با توجه به ارزان بودن نسبت به سایر تابلو فرش ها و همچنین مذهبی بودن انها دارند. که باعث شده است افراد مختلف اگر کادوی تابلو فرش را به کسی بخواهند دهند حتما سراغ تابلو فرش های وان یکاد.. میروند که هم ارزان است و هم مذهبی مطابق با دین ما.

 

 

معرفی تابلو فرش وان یکاد ..+بررسی کیفیت نخ و نقشه آیات قرانی

 


 

نام طرح :  ایه وانیکاد - كد c۴۰۹

تعداد گره در عرض : ۵۵۰

تعداد رج در طول : ۳۰۰

تعداد رنگ : ۴۰

تعداد ابریشم : ۷