قیمت و مشخصات نخ و نقشه تابلوفرش آیه قرانی - کد 9

قیمت و مشخصات نخ و نقشه تابلوفرش آیه قرانی - کد9   فرش آموز - در این بخش برای مطابان فرش اموزش , قیمت نخ و نقشه و لوازم آماده بافت تابلوفرش و دار چله  کشی شده اماده با چله پنبه و ابریشم تا
قیمت و مشخصات نخ و نقشه تابلوفرش آیه قرانی - کد 9

قیمت و مشخصات نخ و نقشه تابلوفرش آیه قرانی - کد9

 

فرش آموز - در این بخش برای مطابان فرش اموزش , قیمت نخ و نقشه و لوازم آماده بافت تابلوفرش و دار چله  کشی شده اماده با چله پنبه و ابریشم تابلوفرش آیه قرانی با رجشمار ۵۰ و ابعاد ۵۰۰ گره و ۳۷۰ رج را مشاهده میکنید .

 

 قیمت و مشخصات نخ و نقشه تابلوفرش آیه قرانی - کد 9


لوازم آماده بافت یا صاحب الزمان  -کد c۹

 *

تعداد گره در عرض : ۵۰۰

تعداد گره در طول : ۳۷۰

تعداد رنگ : ۵۸

تعداد ابریشم : ۳

 *


قیمت نخ و نقشه درجه یک (نخ مرينوس) : ۴.۰۰۰.۰۰۰  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم : ۷۲۰.۰۰۰ تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه : ۴۴۰.۰۰۰ تومان

قیمت نخ و نقشه با دارقالی چله کشی شده ابریشم : ۸۰۰.۰۰۰ تومان

قيمت نخ و نقشه+ دارچله كشي آماده با چله پنبه : ۵۲۰.۰۰۰ تومان

*
اندازه این مدل به سانت :

۱۴۵  سانت عرض

 ۲۰۵ سانت ارتفاع

با رجشمار ۵۰

 

اطلاعات بیشتر و خرید کلیک کنید