قیمت نخ و نقشه تابلو فرش پنج گل و گلدان کوچک

قیمت نخ و نقشه تابلو فرش پنج گل و گلدان کوچک بعد از فراگیر شدن بافت تابلو فرش در همه شهرهای ایران و همچنین بعد از گرانی های اخیر در کشور , بافندگان فرش به طرحهای کوچک روی اورده اند تا بلکه بتوانند
قیمت نخ و نقشه تابلو فرش پنج گل و گلدان کوچک

قیمت نخ و نقشه تابلو فرش پنج گل و گلدان کوچک


بعد از فراگیر شدن بافت تابلو فرش در همه شهرهای ایران و همچنین بعد از گرانی های اخیر در کشور , بافندگان فرش به طرحهای کوچک روی اورده اند تا بلکه بتوانند هزینه های خود را کنترل کنند . در این بخش 5 مدل نسبتا کوچک و زیبا نقشه تابلو فرش اماده کرده ایم در ادامه مطلب قابل مشاهده هستند.


 

* نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان با ابعاد ۳۰۰ گره و ۴۰۰ لای

 

نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان روی میز - كد D312

 

* نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان با ابعاد ۲۸۰ گره در ۴۷۴ لای

نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان - كد D39

 

* نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان با ابعاد ۲۸۰ گره در ۴۶۰ لای

 

نخ و نقشه تابلو فرش نخ و نقشه گل و گلدان - كد D141


* نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان با ابعاد ۳۲۰ گره در ۴۵۰ لای

 

نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان با ابعاد ۳۲۰ گره در ۴۵۰ لای


* نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان با ابعاد ۲۸۴ گره در ۴۰۰ لای

گل و گلدان - كد D395