قیمت نخ و نقشه تابلو فرش سیب چین در سه سایز مختلف

قیمت نخ و نقشه تابلو فرش سیب چین در سه سایز مختلف در این بخش شما میتوانید اطلاعات کامل طرح تابلو فرش سیب چین را در سه سایز مختلف همراه با ابعاد و اندازه تعداد رج و گره و همچنین قیمت نخ و نقشه سیب چین
قیمت نخ و نقشه تابلو فرش سیب چین در سه سایز مختلف

قیمت نخ و نقشه تابلو فرش سیب چین در سه سایز مختلفدر این بخش شما میتوانید اطلاعات کامل طرح تابلو فرش سیب چین را در سه سایز مختلف همراه با ابعاد و اندازه تعداد رج و گره و همچنین قیمت نخ و نقشه سیب چین و دار چله کشی سیب چین را مشاهده نمایید.

 

 

سایز کوچک تابلو فرش سیب چین با 400 گره


نخ و نقشه تابلو فرش سیب چین 1

 

نخ و نقشه تابلو فرش سیب چین کوچک - کد E13

 تعداد گره : 400

تعداد رج : 500

تعداد كل رنگ : 122

تعداد رنگ ابريشم :4

 

کلیک برای اطلاعات بیشتر این طرح ...

 


 

سایز متوسط تابلو فرش سیب چین با 595 گره

 

نخ و نقشه تابلو فرش سیب چین 2

لوازم آماده بافت نخ و نقشه تابلوفرش سیب چین - کد E12

تعداد گره در عرض : 595

تعداد رج در طول : 860

تعداد رنگ : 116

تعداد ابریشم : 8

 

کلیک برای اطلاعات بیشتر این طرح ...

 

 


 

سایز بزرگ تابلو فرش سیب چین با 650 گره

 

نخ و نقشه تابلو فرش سیب چین 3

 

لوازم آماده بافت نخ و نقشه تابلوفرش باغ بهشت

تعداد گره در عرض : 650

تعداد رج در طول : 980

تعداد رنگ : 144

ابریشم : 5

 

کلیک برای اطلاعات بیشتر این طرح ...

  

  نخ و نقشه فرش و تابلوفرش دستبافت