• یکشنبه 25 فروردین 1398 - 9:12
  • 4866
  • 0 دیدگاه
  • قیمت ,

قیمت انواع فرش دستبافت - سال 1398

فرش آموز : قیمت برخی از انواع فرش دستباف در بازار تهران به شرح جدول زیر است‎ / نرخ انواع فرش دستباف در بازار تهران را در اینجا ببینید.          فرش دستبافت هریس - طرح
قیمت انواع فرش دستبافت - سال 1398

فرش آموز : قیمت برخی از انواع فرش دستباف در بازار تهران به شرح جدول زیر است‎ / نرخ انواع فرش دستباف در بازار تهران را در اینجا ببینید.

 

 قیمت انواع فرش دستبافت - سال 1398

 

 


 فرش دستبافت هریس - طرح هندسی - رنگ الوان - رجشمار ۳۰ - قیمت ۱۱/۲۹۰/۰۰۰ تومان

 
 فرش دستبافت هریس - طرح سراسر - رنگ کرم - رجشمار ۳۰ - قیمت ۱۱/۲۹۰/۰۰۰ تومان

 
فرش دستبافت شیراز - طرح ترنج - رنگ قرمز - رجشمار ۳۰ - قیمت ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان

 
فرش دستبافت اصفهان - طرح سراسر - رنگ کرم - رجشمار ۴۰ - قیمت ۱۹/۱۸۰۰/۰۰۰ تومان


فرش دستبافت اصفهان - طرح ترنج - رنگ مسی - رجشمار ۴۰ - قیمت ۱۱/۸۹۰/۰۰۰ تومان


 فرش دستبافت اصفهان - طرح ترنج - رنگ کرمی - رجشمار ۴۰ - قیمت ۱۵/۶۷۰/۰۰۰ تومان

 
فرش دستبافت نایین - طرح لچک ترنجی - رنگ کرمی قهوه ای - رجشمار ۵۰ - قیمت ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 
فرش دستبافت نیشاپور - طرح لچک ترنجی - رنگ کرمی قهوه ای - رجشمار ۴۵ - قیمت ۲۶/۹۳۰/۰۰۰ تومان

 فرش دستبافت رنگ قرمز  - رجشمار ۵۰ - قیمت ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان