• پنجشنبه 29 فروردین 1398 - 10:44
  • 11290
  • 0 دیدگاه
  • قیمت ,

قیمت روز فرش دستبافت هریس آذربایجان - سال 1398

قیمت روز فرش دستبافت هریس آذربایجان - سال 1398 آخرین قیمت هایی که برای فرش دستبافت هریس اذربایجان شرقی در سنه 98 ثبت شده است را نگریستن میکنید       قیمت روز یک جفت فرش دستبا
قیمت روز فرش دستبافت هریس آذربایجان - سال 1398

قیمت روز فرش دستبافت هریس آذربایجان - سال 1398

 

آخرین قیمت هایی که برای فرش دستبافت هریس اذربایجان شرقی در سنه 98 ثبت شده است را نگریستن میکنید

 

 


 

قیمت روز یک جفت فرش دستباف هریس آذربایجان

ابعاد ۲ متر در ۳ متر

رنگ زمینه قرمز و سفید

انگشت بافت
 
قیمت روز  ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

قیمت روز فرش دستبافت هریس آذربایجان - سال 1398

 


 

 

قیمت فرش دستباف هریس

ابعاد  ۱.۵‌ متر در٢ متر

رنگ زمینه قرمز و سفید

انگشت بافت

رنگ زمینه قرمز و سفید

قیمت ۱.۹۰۰/۰۰۰ تومان

 

قیمت فرش دستباف هریس - ابعاد  ۱.۵‌ متر در٢ متر - رنگ زمینه قرمز و سفید  -  انگشتن بافت - 1.900/000 تومان

 


 

قیمت روز فرش کناره دستباف هریس

ابعاد  ۱.۱۰‌ متر در ۳ متر

رنگ زمینه قرمز و سفید

انگشت بافت

قیمت روز ۵.۷۰۰/۰۰۰ تومان

 

قیمت فرش کناره دستباف هریس - ابعاد  1.10‌ متر در 3 متر - رنگ زمینه قرمز و سفید  -  انگشتن بافت - 5.700/000 تومان

 


 

قیمت فرش کناره دستباف هریس - بافته شده بخشایش

ابعاد  ۲‌ متر در ۳ متر

رنگ زمینه قرمز و سفید

انگشت بافت

قیمت ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان 

 

 قیمت روز فرش دستبافت هریس آذربایجان - سال 1398

 

 

 

 

 

خرید نخ و نقشه تابلو فرش تبریز - لوازم بافت فرش