قیمت دار قالی فرش دستباف و تابلوفرش کامپیوتری؛ جدید ۱۴۰۱

قیمت انواع دار قالی تابلوفرش کامپیوتری در سایز های مختلف یک  طرفه و دو طرفه در تبریز و سایر شهرهای ایران را در این گزارش سایت فرش آموز ببینید . تعرفه دار قالی یک طرفه و دو طرفه پایه دار یک طرف
قیمت دار قالی فرش دستباف و تابلوفرش کامپیوتری؛ جدید ۱۴۰۱

قیمت انواع دار قالی تابلوفرش کامپیوتری در سایز های مختلف یک  طرفه و دو طرفه در تبریز و سایر شهرهای ایران را در این گزارش سایت فرش آموز ببینید .

تعرفه دار قالی یک طرفه و دو طرفه پایه دار یک طرفه و دو طرفه 

سایز یک : ۴۰×۴۰ : قیمت ۱۳۰.۰۰۰ تومان 

سایز دو : ۶۰×۶۰ : قیمت ۱۹۰.۰۰۰ تومان 

سایز سه : ۸۰×۸۰ : قیمت ۲۵۰.۰۰۰ تومان 

سایز چهار : ۱۰۰×۱۰۰ : قیمت ۳۷۰.۰۰۰ تومان

سایز پنج : ۱۰۰×۱۱۰ : ۴۰۰.۰۰۰ تومان 

سایز شش : ۱۱۰×۱۲۰ : ۴۸۰.۰۰۰ تومان

سایز ۷ : ۱۱۵×۱۳۰ : ۵۳۰.۰۰۰ تومان 

سایز ۸ : ۱۴۵×۱۶۰ : ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان