• دوشنبه 13 خرداد 1398 - 21:05
  • 991
  • 0 دیدگاه
  • اخبار ,

فرش بافی، هنری ماندگار و مملو از زیبایی و خلاقیت

  فرش آموز : کارآفرین خوش ذوق آبدانانی با روی آوردن به این صنعت هنری ،تعداد 150 کارآموز فرش در شهرستان های دره شهر و آبدانان را مشغول به کار کرده است . این کارآموزان خوش ذوق علاوه بر معرفی هن

فرش بافی، هنر - صنعتی مملو از زیبایی وخلاقیت

 

فرش آموز : کارآفرین خوش ذوق آبدانانی با روی آوردن به این صنعت هنری ،تعداد 150 کارآموز فرش در شهرستان های دره شهر و آبدانان را مشغول به کار کرده است .این کارآموزان خوش ذوق علاوه بر معرفی هنر صنعت فرش به عنوان هنری بومی توانسته اند نیازمندیهای معیشتی خودرا نیز برطرف کنند.اما مشکلات فروش فرش از جمله دغدغه های است که به عنوان مانعی جدی برسرراه توسعه این هنر صنعت مانع از کمک به رونق اقتصادی خانواده ها می شود.

 

 

نقش آرا فرش تبریز