عکس تابلو فرش شطرنج باز دو نفره در حال بافت

عکس تابلو فرش شطرنج باز دو نفره در حال بافت شما در حال مشاهده تابلو فرش شطرنج باز دو نفره هستید که نصفه میباشد و در دست بافت است. این تصویر توسط کاربران سایت فرش آموز جهت انتشار در سایت ارسال شده ا
عکس تابلو فرش شطرنج باز دو نفره در حال بافت

عکس تابلو فرش شطرنج باز دو نفره در حال بافت


شما در حال مشاهده تابلو فرش شطرنج باز دو نفره هستید که نصفه میباشد و در دست بافت است. این تصویر توسط کاربران سایت فرش آموز جهت انتشار در سایت ارسال شده است.

 

 

عکس تابلو فرش شطرنج باز دو نفره در حال بافت

 

 

عکس تابلو فرش شطرنج باز دو نفره در حال بافت  2

 

 

قیمت تابلو فرش دستباف طرح فرانسوی

قیمت تابلو فرش شطرنج باز در بازار فرش تبریز در حدود 5.5 الی 6 میلیون تومان بصورت قاب شده و پرداخت و برجسته شده است.