نخ و نقشه تابلو فرش بافی طرح شش پری نقش آرا فرش تبریز

نخ و نقشه تابلو فرش بافی طرح شش پری نقش آرا فرش تبریز  نخ و نقشه های آماده بافت طرح خارجی نام طرح :  نخ و نقشه شش پری -کد e - 297  تعداد گره در عرض : 850 تعداد رج در طول : 495ت
نخ و نقشه تابلو فرش بافی طرح شش پری نقش آرا فرش تبریز

نخ و نقشه تابلو فرش بافی طرح شش پری نقش آرا فرش تبریز

 نخ و نقشه های آماده بافت طرح خارجی

 
نام طرح :  نخ و نقشه شش پری -کد e - 297 

تعداد گره در عرض : 850


تعداد رج در طول : 495

تعداد رنگ : 151

تعداد ابریشم : 13

قیمت نخ و نقشه آماده با نخ مرینوس :  1.400.000  تومان

 

 

اطلاعات بیشتر کلیک کنید