سوالات مربوط به بافنندگان فرش و تابلو فرش دستبافت

سوالات مربوط به بافنندگان فرش و تابلو فرش دستبافت                 1- مقاط  چيست ؟   هر 12 هزار گره اي که بافته مي
سوالات مربوط به بافنندگان فرش و تابلو فرش دستبافت

سوالات مربوط به بافنندگان فرش و تابلو فرش دستبافت

 

 

           

1- مقاط  چيست ؟

 

هر 12 هزار گره اي که بافته مي شود يک مقاط نام دارد .

 

2-من فرشم بالا زده است چه کنم؟

 

به چند دليل فرش در هنگام بافت بالا مي زند :

 **به دليل چله کشي شل ،که براي اين مشکل مي توانيد از پيچهاي سردار استفاده کنيد و کارتان را سفت کنيد .

 ** به خاطر کم کوبيدن ، که براي فهميدن اين مساله مي توانيد در پشت فرش علامت گذاشته و0ا رج ببافيد ،اگر 5/1 سانت بود (در رجشمار 46)يعني اندازه کوبيدن شما خوب است و اگر بالا زده بود يعني علت بالا زدگي فرش شما کم کوبيدن است .

 

 **به خاطر تراکم زياد چله ها مي باشد که بايد سعي کنيد چله ها را مرتب کنيدکه معمولاً بعد از شرو ع بافت اين کار خيلي سخت است و بهتر است همان ابتدا بعد از چله کشي ، چله ها را مرتب کنيد  تا بعداً دچار مشکل نشويد .

 

 **به خاطر اينکه عرض فرش از آنچه که بايد باشد کمتر چله کشي شود که اگر بافت انجام شده باشد هيچ راهي براي درست کردن آن نيست و

 در آخر به خاطر سفت زدن پود نازک فرش بالا ميزند ، که بايد تمرين کنيد تا پود نازک را شل تر بزنيد تا مشکلتان بر طرف شود .

 

3-بافت از کدام سمت شروع مي شود ؟ اگر از سمت راست ببافيم چه مي شود ؟

بافت از سمت چپ شروع مي شود ولي اگر از سمت راست بافته شود طرح بر عکس تصوير اصلي بافته مي شودکه اگر خطي باشد ايراد دارد ملي اگر تصوير و يا منظره باشد ، ايرادي ندارد .

 

4- علت پايين زدگي فرش چيست ؟

اول به خاطر زياد کوبيدن مي باشد . دوم ، به دليل زياد سفت بودن چله ها : که مي توانيد با شل کردن چله ها با کمک پيچهاي سر دار اين مشکل را رفع کنيد . سوم ، به خاطر تراکم کم چله ها اين مشکل پيش مي آيد که بايد سعي کنيد چله ها را مرتب کنيد که البته کار سختي است و بهتر است همان ابتدا و قبل از شروع بافت اينکار را انجام دهيد . چهارم ، به خاطر اينکه عرض فرش از اندازه داده شده بيشتر چله کشي شود که اگر بافت انجام شده باشد راهي براي رفعاين مشکل وجود ندارد و بايد چله کشي را باز کنيد .

 

5-وقتي بافت تمام مي شود چگونه آن را ، از دار جدا کنيم ؟

بعد از اتمام بافت و زدن گليم آخر و قايقي (زنجيره اي ) ،به اندازه ي 7 تا 8 سانت براي ريشه روي چله ها با مداد علامت گذاري مي کنيم . سپس با استفاده از پيچهاي سر دار بافت را شل مي کنيم . بعد چند تار وسط را گرفته و از روي علامت قيچي مي کنيم . سپس چند تار از سمت راست را گرفته و قيچي مي کنيم و بعد چند تار از سمت چپ و به همين ترتيب ادامه مي دهيم تا فرش بافته شده کاملاً از دار جداشود .

 

6- طريقه اندازه زدن در چله کشي ترکي چگونه است ؟

چون در چله کشي ترکي نمي توان از پشت فرش ارتفاع آن را اندازه زد بايد از همان ابتدا با مداد روي فرش به اندازه 5/1 يا 3 سانت (در رجشمار 46 ) علامت بزنيم تا هنگامی که 10 يا 20 رج بافتيم بايد به علامت برسيم .

 

7- چه زمان از چله کشي ترکي استفاده کنيم ؟

زماني که طول فرش زياد باشد و در دار جا نشود از چله کشي ترکي استفاده مي کنيم که بعد از اينکه مقداري از فرش را بافتيم مي توانيم فرش را کاشف (پايين کشي فرش) کنيم . البته ، گاهي هم چون عرض فرش زياد است و در دار جا نمي شود مي توانيم با چرخاندن نقشه و چله کشي ترکي ، فرش را به جاي اين که از عرض ببافيم از قسمت طول تصوير ببافيم.

 

8- چگونه مي توانيم فرش را کاشف کنيم ؟

از پايين کشي مجدداً پيچهاي سردار را پيچانده و کار را سفت مي کنيم . در موقع کاشف ، نخ هاي چله ي روي دار نامرتب مي شوند که بايد بعد از کاشف کردن دوباره آنها را مرتب کنيم .

 

9- اگر تعداد گليم هاي کناره ، يکسان نباشد ايرادي در فرش به وجود مي آيد ؟  خير

 

10- من بعد از کاشف کردن ، فرشم کج شده است . چه کنم ؟

شما با کمک علامت هايي که قبلاً زده ايد بافت را ادامه دهيد و به کج شدن فرش ، توجه اي نکنيد بعد از تمام شدن فرش و جدا کردن آن از دار متوجه مي شويد که فرشتان صاف بافته شده است .

 

11- لطفاً ارتفاع فرش در رجشمار هاي مختلف را بگوييد.

_در رجشمار46 هر 10 رج 5/1 سانتي متر

 _در رجشمار 50 هر 25 رج 5/3 سانتي متر

 _در رجشمار60 هر 30 رج 5/3 سانتي متر

 _در رجشمار 70 هر 10 رج 1 سانتي متر

 

12- طول گره ها چقدر بايد باشد تا بتوان فرش را پرداخت برجسته کرد ؟

همان اندازه اي که گفته شد براي پرداخت برجسته مناسب است ، يعني بين 5/2 تا 3 سانت

 

13- پود نازک را چگونه بزنيم  بهتر است ، شل يا سفت ؟

پود نازک در کيفيت بافت خيلي تاًثير دارد به همين خاطر پود نازک نه سفت بايد باشد نه شل . ولي ضرر سفت زدن پود نازک خيلي بيشتر است هم کار بالا مي زند و هم به چله آسيب مي رساند

 

14- چگونه مي توانيم متوجه شويم که پود نازک را درست مي زنيم ؟

اگر بعد از زدن پود نازک توانستيم با ناخن آن را کمي بالا و پايين بکنيم ( به شرط اينکه نخ اضافي نداشته باشد) يعني اينکه پود نازک خوب زده شده است . ولي ، اگر به سختي جا به جا شد و به چله ها چسبيده بود يعني پود نازک را سفت زده ايم .

 

15- اگر نخ چله کم بياوريم و از نخ چله اي که قبلاً داشتيم استفاده کنيم ايرادي دارد ؟

اگرتعداد نخهاي تابيده شده در چله ها يکسان باشد ايرادي ندارد .

 

16-اگر 2 کلاف چله ابريشم داشته باشيم و رنگ آنها متفاوت باشد آيا دربافت تاًثير مي گذارد ؟

رنگ چله در کيفيت بافت تاًثيري ندارد .

 

17- من جديداً از شما طرحي خريداري کردم و متوجه شدم نخها مانند سابق شماره گذاري نشده است چه کنم ؟

شما با کمک سربند ها مي توانيد متوجه شماره نخها شويد . شماره 1 سربند سفيد ، 2(زرد ) ، 3 (سبز) ،4 (آبي ) ، 5 (قرمز ) ، 6 ( سفيد ) ، 7 (زرد ) ، 8( سبز ) ، 9(آبي ) و شماره ي 10 سربند قرمز دارد . از شماره ي 10 به بعد بايد به عدد يکان توجه کنيد . مثلاًدر شماره ي 46 ، عدد يکان 6 و در نتيجه سربند آن سفيد مي باشد . سپس با توجه به پالت رنگ ، سر بند ها و اينکه در طيف ها نخ ها از کمرنگ به پر رنگ است مي توانيد نخها را شماره گذاري کنيد .فقط نکته اي که بايد به آن توجه کنيد اين است که نخ هاي ابريشم را هميشه در اول  طيف مي گذارند .

 

18- اگر فقط چند تار از بافت شل باشد چه کنم ؟

شما مي توانيد در زيراين چند تار ،روي ميله سردار چيزي گذاشته (مداد،کاغذ تا شده و... ) تا کمي تارهاي شل را بالا بکشيد و سفت شود .

 

19- منظور از گليم ابتدا و انتهاي فرش چيست ؟

در ابتدا و انتهاي فرش گليم زده مي شود . يعني يکبار پود ضخيم (القاچ) رد مي کنيم و يکبار پود نازک مي زنيم . نتيجه تکرار اين عمل گليم مي شود .

 

20- آيا شما در چله کشي از کوجي استفاده مي کنيد ؟ اگر از کوجي استفاده کنيم ايرادي دارد ؟

ما از کوجي استفاده نمي کنيم ولي اگر شما از کوجي استفاده کنيد ايرادي ندارد .

 

21- آيا لازم است هر رج پود ضخيم را به ميله هاي کناره ي دار ببنديم؟

اگر فرش شما در حال جمع شدن باشدو يا فرش حالت موجدار شده باشد مي توان پود ضخيم را به ميله هاي کناره ي دار يست .  ولي بهتر است هر رج اينکار را انجام ندهيم چون باعث مي شود فرش نا فرم شود .

 

22- من در حال بافت فرش هستم و کارم موجدار شده است ، علت چيست و چه کنم ؟

هر وقت چله کشي يکدست نباشد يعني شل و سفت چله کشي شده باشد فرش در موقع بافت موجدار مي شود . براي رفع اين مشکل مي توان در زير چله هايي که شل هستند چيزي گذاشت تا چله ها کمي سفت  شود و همچنين بعد از چند رج مي توان پود ضخيم را به ميله ي کناره ي دار بست تا فرش صاف شود .      

 

23- گليم کناره فرشم پايين زده است چه کنم ؟

شما بهتر است فقط قسمت بافت را بکو بيدو گليم کناره را نکوبيد . چون در قسمت گليم ، بافت وجود ندارد اگر کوبيده شود به مرور پايين مي زند و اگر اين کار ادامه يابد باعث مي شودکناره هاي فرش هم پايين بزند .

 

24- آيا پود نازک ابريشمي هم داريد ؟

بله ، در رجشمارهاي 60 ،70و80 از پود نازک ابريشمي استفاده مي شود .

 

25- من طرحي را مي بافم که رجشمار 70 است و نمي توانم مانند زمانيکه رجشمار 46 مي بافم پود نازک را خوب بزنم . چرا؟

در رجشمار 70 چون هم پود نازک و هم چله ابريشمي است ، پود نازک خيلي خوب روي رج نمي نشيند و موقع کوبيدن ، پود نازک بالا مي آيد .

 براي راحت زدن پود نازک بهتر است چله ها را با پارافين شمع کمي چرب کنيد .

 

26- عرض فرشم نسبت به شروع حدود نيم سانت کم شده است چه کنم ؟

به چند دليل فرش شروع به جمع شدن مي کند . يکي نا مرتب بودن چله ها در بالاي دار که بايد مرتب شود . دوم اينکه وقتي پود ضخيم را رد مي کنيم بايد موقع کوبيدن ، آن را با دست نگه نداريم و گر نه به مرور کار جمع مي شود . سوم به خاطر پود نازک سفت ، که بايد شل تر زده شود .

 

27- من مي خواهم طرحي را که خريده ام با چله ي ابريشم ببافم . تقريباً هر چند مقاط ، يک کلاف ابريشم لازم دارد ؟

تقريباً هر 10 مقاط يک کلاف ابريشم .

 

28- آيا مي شود بعد از چله کشي با استفاده از پيچهاي سر دار ، کشش چله ها را تنظيم کرد؟

بهتر است کشش چله ها همان موقع چله کشي تنظيم شود ولي اگر بعد از چله کشي احساس کرديد که چله ها شل و يا بيش از اندازه سفت هستند ، مي توانيد با استفاده از پيچهاي سردار کشش چله ها را تنظيم کنيد .

 

29- آيا چله کشي را بايد کساني که تابلو فرش مي بافند انجام دهند يا اينکه هر کسي که قاليبافي بلد است مي تواند انجام دهد؟

چون چله کشي  چه در بافت تابلو فرش و چه در بافت فرش يکي مي باشد ، به همين خاطر هر کسي که به کار چله کشي وارد باشد مي تواند چله کشي را انجام دهد .

 

30- اگر يک رج يادمان برود پود ضخيم را بزنيم ايراد دارد ؟

خير

31- عرض فرش من 3 سانتي متر بيشتر چله کشي شده است و حالا کارم پايين مي زند راهي براي درست کردن آن وجود دارد ؟

متاسفانه هيچ راهي براي رفع اين مشکل وجود ندارد.

 

32- من بعد از اينکه يک رج از فرش را نبافته ام ، فرش هم پرداخت شده است آيا با رفو درست مي شود ؟

بله

 

33- من بعد از اينکه يک رج گليم زدم حالا پود نازکم صاف پايين مي آيد و مانند قبل نيست .چرا ؟

شما پود ضخيم را به جاي اينکه از زير ضربدر بين بافت و چوب هاف رد کنيد از روي ضربدري رد کرده ايد و آن را از بين برده ايد و حالا پود نازک  صاف پايين مي آيد .

 

34- من مي خواهم رجها کا ملاً روي هم قرار گيرند و زياد مي کوبم و حالا کارم پايين زده است چکار کنم ؟

شما بايد اول به اندازه ي فرش توجه کنيد و هر 10 يا 20 رج کارتان را اندازه بزنيد اگر ارتفاع فرشتان اندازه بود ولي بين رجها يک خط سفيد ديده مي شد ايرادي ندارد و نيازي به زياد کوبيدن نيست .

 

35- من فرشم جمع شده است آيا بعد از جدا کردن از دار ، مي شود آن را درست کرد ؟

با دار کشي خيلي کم مي شود جمع شدگي فرش را درست کرد . پس بهتر است در حين بافت عرض فرش را اندازه بزنيم و هر وقت احساس کرديم که فرش در حال جمع شدن است همان جا مشکل آن را بر طرف کنيم تا بيشتر از اين عرض فرش کم نشود .

 

36- چله کشي کارم نسبت به عرض داده شده ، 10 سانتي متر کم است آ يا براي بافت مشکلي پيش مي آيد ؟

اندازه داده شده براي هر طرح بر اساس تعداد گره ها ، رجها و نوع چله مي باشد و اگر به اندازه هاي داده شده توجه نشود و کم و زياد چله کشي شود حتماًدر موقع بافت به مشکل بر مي خوريد .

 

37- آيا بافت دارچوبکها فرقي مي کند ؟

بافت دارچوبکها هيچ فرقي با بافت ساير تابلو راگها ندارند فقط ابعاد آنها کوچک هستند .

 

38- نخهاي طرحي که خريده ام کرک است و ابريشم ندارد آيا مي شود بعضي از رنگها ي آن را با ابريشم ببافم ؟

طراحان شرکت بر اساس تجربه اي که دارند و با توجه به تصوير ، مي دانند که در کدام قسمتها لازم است ابريشم به کار برود يا نه ، پس بهتر است به طراحان ما اعتماد کرده و با همان نخهايي که در اختيار شما قرار گرفته کار بافت را شروع کنيد . ولي اگر باز هم بخواهيد از ابريشم استفاده بکنيد ، تهيه نخ ابريشم به عهده خود شما مي باشد .

 

39- آيا مي شود همه  طرحها را پرداخت برجسته کرد؟

بله . ولي پرداخت برجسته هر طرحي جالب نمي شود و بعضي از آنها اگر پرداخت تخت شوند بهتر است .

 

40- آيا نخ چله تاريخ مصرف دارد ؟

 خير – ولي اگر زمان زيادي است که نخ چله را داريد مي توانيد آن را با دو دست بکشيد اگر پاره شد يعني ديگر به درد چله کشي نمي خورد .

 

41- آيا با چرخيده شدن نقشه ، شماره نخها هم تغيير مي کند؟

خير شماره ي نخها هيچ تغييري نمي کند فقط به جاي اينکه تابلو فرش از عرض بافته شود از طول بافته مي شود .

 

42- آيا دارچوبکها فقط براي آموزش هستند؟

خير . دقيقاً همان استفاده اي که از يک تابلو فرش مي توان برد از دارچوبک هم مي توان استفاده کرد (آموزش ، هديه ،نصب در منزل و ...)

 

43- آيا مي توان تابلو فرش را با گره فارسي بافت . آيا در فرش ديده مي شود ؟

بله . ولي چون گره فارسي يک گره نا متقارن است استفاده از گره ترکي کار را قشنگ تر جلوه مي دهد . و تنها کسانيکه به کار فرش وارد هستند مي توانند متوجه اين نوع گروه بشوند .