روش بافت تابلو فرش به روش گره ترکی و فارسی

روش بافت تابلو فرش به روش گره ترکی و فارسی     * بافت ترکی در این روش برای گره از قلاب استفاده می شود و با کمک قلاب تار رو را به طزف جلو می کشیم سپس سز مقداری از خامه را با نوک قلاب بین
روش بافت تابلو فرش به روش گره ترکی و فارسی

روش بافت تابلو فرش به روش گره ترکی و فارسی

 

 

* بافت ترکی

در این روش برای گره از قلاب استفاده می شود و با کمک قلاب تار رو را به طزف جلو می کشیم سپس سز مقداری از خامه را با نوک قلاب بین دو تار برده و از پشت تار رو آن را پیچیده و از زوی دو تار به سمت پشت تار زیز می بریم و از بین آنها به جلو کشیده و پایین می آوریم و سر اضافی خامه را می بریم .

( گره ترکی را گره متقارن نیز می گویند چون خامه به دور هر دو تار گره می خورد و تار ها نسبت به هم تقارن دارند )

استفاده از این نوع گره در آذربایجان - همدان - ترکمن صحرا - و بیجار رایج است و نسبت به گره فارسی از استحکام بیشتری برخوردار است.

 

 

گره ترکی و فارسی

 

- مزایای گزه ترکی نسبت به گره فارسی :

1- نسبت به گره فارسی از استحکام بیشتری برخوردار است و به سختی از فرش بیرون کشیده می شود.

2 - در بافت این نوع گره به جای انگشتان از قلاب برای گرفتن تار استفاده می شود در نتیجه انگشتان دست آسیب نمی بینند.

3 - سرعت کار در این روش بیشتر است ( تا 50 گره در دقیقه )

 

* گره  فارسی

 مقداری از خامه را بر می داریم و بین انگشت میانی و سبابه دست چپ نگه می داریم بوسیله انگشت سبابه دست راست یک جفت تار را جلو می آوریم و ضمن اینکه حدود دو سانتی متر از خامه را از بین انگشتان دست چپ بیرون آورده ایم

 

 , آن را از پشت تار اول (تار رو ) رد می کنیم و پس از خم کردن سر آن خامه را از لای چله دوم به سمت پشت آن عبور داده و از مابین دو تار به سمت روی فرش جلو می کشیم و پایین می آوریم که این عمل با کمک انگشت میانی و سبابه راست انجام می شود.

 

 سپس بوسیله تیغه چاقو که در دست راست نگه داشته ایم سر نخ اضافی را می بریم.

چون این گره فقط به دور یک تارپیچیده می شود به نام گره نا متقارن نیز مشهور است .

استفاده از این گره بیشتر در اراک - قم - کاشان - اصفهان - مشهد و تهران رایج است.