• شنبه 24 فروردین 1398 - 18:46
  • 3966
  • 0 دیدگاه
  • منتخب ,

قیمت فروش تابلوفرش با رجشمار46 - اندازه 76در110 که 500 گره در 720 رج

    فرش آموز : در بخش سوالات در سایت فرش آموزش به سوالات بافنندگان قالیبافی و علاقمندان به بافت قالی فرش و تابلوفرش و قیمت فروش تابلوفرش با رجشمار۴۶ - اندازه ۷۶در۱۱۰ که ۵۰۰ گره در ۷۲۰ رج پ
قیمت فروش تابلوفرش با رجشمار46 - اندازه 76در110 که 500 گره در 720 رج

 

 

فرش آموز : در بخش سوالات در سایت فرش آموزش به سوالات بافنندگان قالیبافی و علاقمندان به بافت قالی فرش و تابلوفرش و قیمت فروش تابلوفرش با رجشمار۴۶ - اندازه ۷۶در۱۱۰ که ۵۰۰ گره در ۷۲۰ رج پاسخ میدهیم

 

سوال یک بافنده

تابلوفرش با رجشمار۴۶ و اندازه ۷۶در۱۱۰ که ۵۰۰ گره در ۷۲۰ رج می باشد و در ان از ۱۴ رنگ نخ ابریشم و ۲۰رنگ ابریشم مخلوط و ۶۲ رنگ هم نخ مرینوس که قیمت تمام شده برای خرید نخ و نقشه و پرداخت آن یک میلیون ۳۰۰ هزارتومان است .

لطف کنید قیمت نهایی برای فروش این تابلو فرش را برایم تعیین کنید و به همین ادرس ایمیل بفرستید ممنون از لطف شما.

 

پاسخ فرش آموز

با توجه اینکه موضوع تابلوفرش را مشخص نکردید . کمی برای برای قیمت گذاری دقیق کار ما را سخت کردید . شما برای این تابلوفرش به غیر از هزینه بافت آن , یک میلیون و سیصد هزار تومان هزینه کرده اید. و اگر هزینه بافت یک میلیون و دویست هزار تومان دستمزد برای آن در نظر بگیریم.

این تابلوفرش برای شما دو میلیون و پانصد هزار تومان هزینه در بر میگیرد. شما میتوانید به این هزینه , 40 درصد سود اضافه کنید و به فروش برسانید .