• دوشنبه 06 تیر 1401 - 13:27
  • 8189
  • 0 دیدگاه

درآمد و دستمزد بافت تابلو فرش کامپیوتری منزل در سال ۱۴۰۱ | دستمزد قالیبافی در خانه ۱۴۰۱

فرش آموز - دستمزد بافت تابلوفرش در منزل در سال ۱۴۰۱ چقدر است و چگونه محاسبه میشود؟ درآمد و دستمزد بافت تابلو فرش کامپیوتری منزل و دستمزد بافت فرش و تابلوفرش در خانه چقدر می‌تواند برای یک بافنده د
درآمد و دستمزد بافت تابلو فرش کامپیوتری منزل در سال ۱۴۰۱ | دستمزد قالیبافی در خانه ۱۴۰۱

فرش آموز - دستمزد بافت تابلوفرش در منزل در سال ۱۴۰۱ چقدر است و چگونه محاسبه میشود؟ درآمد و دستمزد بافت تابلو فرش کامپیوتری منزل و دستمزد بافت فرش و تابلوفرش در خانه چقدر می‌تواند برای یک بافنده در ماه درآمد ایجاد کند 

به گزارش سایت فرش آموز ؛ همانطور که اطلاع دارید یا خیر . دستمزد بافت هر فرش و تابلوفرش کامپیوتری به چند عامل بستگی دارد از جمله این عوامل میتوان به ابعاد فرش (تعداد گره ها و رج آن) ، نوع چله  (ابریشم با پنبه) و رجشمار فرش اشاره کرد. 

درآمد و دستمزد بافت تابلو فرش چگونه است؟ مطابق جدیدترین قیمت ها در سال ۱۴۰۱

هر چه تعداد گره ها و رج فرش و رجشمار فرش بالاتر باشد دستمزد بافت آن فرش هم بالاتر می‌رود ‌ 

ولی در بالعکس آن،  هر چقدر تعداد گره و رج و رجشمار پایین تر و کمتر باشد. دستمزد بافت آن فرش و تابلوفرش هم پایین می آید. 

با توجه به اینکه مرجع و تولید محتوا در سایت فرش آموز از تبریز انجام می‌گیرد پس منبع تمامی قیمت از بافندگان تبریز است. 

پس امکان دارد قیمت های منتشر شده در سایت فرش آموز با قیمت های دستمزد بافندگان شهرهای دیگر متفاوت باشد. 

دستمزد بافت فرش و تابلوفرش کامپیوتری در منزل در سال ۱۴۰۱

  • دستمزد بافت تابلوفرش کامپیوتری با تعداد گره تا ۳۰۰ و تعداد رج حداکثر ۴۰۰ با چله کشی پنبه و ابریشم  براساس هر گره ۷۰ ریال و ۸۰ ریال میباشد

  • دستمزد بافت تابلوفرش کامپیوتری با تعداد گره تا ۵۰۰ و تعداد رج حداکثر ۷۰۰ با چله کشی پنبه و چله ابریشم در قالی براساس هر گره ۸۰ ریال الی ۱۰۰ ریال میباشد . 

  • دستمزد بافت تابلوفرش کامپیوتری با تعداد گره بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ گره براساس هر گره ۱۰۰ ریال الی ۱۲۰ ریال محاسبه میشود 

  • دستمزد بافت تابلوفرش کامپیوتری بالاتر از ۹۰۰ گره تا حداکثر ۱۲۰۰ گره و ۷۵۰ رج ، بر اساس هر گره ۲۰۰ ریال ۲۵۰ ریال محاسبه میشود. 

  • دستمزد بافت فرش دستباف با نقشه سنتی شطرنجی برای تمامی سایزها (قیمت هر گره ۲۵۰ ریال ) محاسبه میشود. 

نکته مهم :

۱- اگر تابلوفرش کامپیوتری که دار قالی آن دو طرفه چرخشی باشد . به هزینه دستمزد آن قالی ،۲۰ ریال در هر گره اضافه مبلغ محاسبه میشود‌ .

۲ - دستمزد بافت تابلوفرش های چهره دار در هر گره ۴۰ الی ۵۰ ریال اضافه محاسبه میشود به علت سختی بافت و نیاز به مراقبت ها و کنترل زیاد حین بافت. 

آموزش محاسبه دستمزد بافنده بر اساس قیمت هر گره 

تعداد گره × تعداد رج = حاصل بدست آمده × قیمت هر گره

نویسنده مقاله : زهر مرادخانی (سایت فرش آموز)