تعرفه پرداخت و برجسته فرش و تابلوفرش دستبافت در سال 1401

در این بخش از سایت فرش آموز قصد داریم (تعرفه) هزینه های پرداخت و برجسته فرش و تابلو فرش های دستبافت را در سال 1401 منتشر کنیم.  قیمت پرداخت تابلوفرش کامپیوتری در تبریز  نام طرح قیمت
تعرفه پرداخت و برجسته فرش و تابلوفرش دستبافت در سال 1401

در این بخش از سایت فرش آموز قصد داریم (تعرفه) هزینه های پرداخت و برجسته فرش و تابلو فرش های دستبافت را در سال 1401 منتشر کنیم.

 قیمت پرداخت تابلوفرش کامپیوتری در تبریز 

نام طرح قیمت هر متر مربع نوع محاسبه
مناظر طبیعی 850.000 تومان
گل و گلدان 850.000 تومان
آیات قرانی 800.000 تومان
مینیاتور 1.300.000 تومان
حیوانات 950.000 تومان
تندیس 850.000 تومان
طرحهای خارجی چهره دار 1.200.000 تومان
طرحهای خارجی ایرانی چهره دار 1.100.000 تومان

* منبع قیمت از بخش خدمات پرداخت و برجسته شرکت تولیدی نقش آرا فرش تبریز میباشد 

پرداخت ساده و پرداخت برجسته سه بعدی تابلوفرش و فرش دستباف نقش آرا فرش تبریز