• دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 - 10:07
  • 988
  • 0 دیدگاه
  • اخبار ,

تصاویری از کارگاه تولیدی مواد اولیه قالی بافی تبریز - نقش آرا فرش

تصاویری از کارگاه تولیدی مواد اولیه قالی بافی تبریز - نقش آرا فرش   تصاویری از نخ و نقشه های آماده فرش و تابلو فرش و همچنین دار های چله کشی شده آماده بافت را از کارگاه های تولیدی نقش آرا فرش تب
تصاویری از کارگاه تولیدی مواد اولیه قالی بافی تبریز - نقش آرا فرش

تصاویری از کارگاه تولیدی مواد اولیه قالی بافی تبریز - نقش آرا فرش

 

تصاویری از نخ و نقشه های آماده فرش و تابلو فرش و همچنین دار های چله کشی شده آماده بافت را از کارگاه های تولیدی نقش آرا فرش تبریز مشاهده میکنید.

 

نقش آرا فرش تبریز - مرکز تولید نخ و نقشه

 

نقش آرا فرش یکی از بزرگترین و قدیمی ترین کارگاههای تولید فرش و تابلو فرش و همچنین لوازم آماده بافت قالیبافی در تبریز و در سطح کشور است.  که تولیداتش به سراسر کشور ارسال میگردد.

 

 عکس نخ و نقشه تابلو فرش - انبار نخ و نقشه فرش

 دار چله کشی شده نقش آرا فرش تبریز

 

نخ و نقشه نقش آرا فرش تبریز

 

تولید تابلو فرش  نقش آرا فرش تبریز

 

 

 

 

 

تبدیل عکس شخصی به تابلو فرش در نقش آرا فرش تبریز

 

 

 

 

   نخ و نقشه تابلو فرش  

 

 نخ و نقشه فرش و تابلوفرش دستبافت