تابلوفرش های خودم را کجا بفروشم / پیدا کردن خریدار برای تابلوفرش

تابلوفرش های خودم را کجا بفروشم / پیدا کردن خریدار برای تابلوفرش   فرش آموز - شاید شما چندین تابلوفرش و یا فرش دستبافت بافته اید اما رو دستتون مونده نمی دونید کجا بفروشید. حتما شهرتون جایی نی
تابلوفرش های خودم را کجا بفروشم / پیدا کردن خریدار برای تابلوفرش

تابلوفرش های خودم را کجا بفروشم / پیدا کردن خریدار برای تابلوفرش

 


فرش آموز - شاید شما چندین تابلوفرش و یا فرش دستبافت بافته اید اما رو دستتون مونده نمی دونید کجا بفروشید. حتما شهرتون جایی نیست که بشه مراجعه کنید . امکان این که به بازار فرش تهران و یا تبریز مراجعه کنید هم براتون مقدور نیست. پس چکار کنید

 

 

مراجعه به پایتخت فرش دستبافت ایران

 

اگر فرش دستبافت و تابلوفرش در حجم زیاد دارید حتما بشما توصیه میکنیم به بازار فرش تبریز یه سر بزنید.

 

مراجعه به بازار فرش تهران

 

اگر تبریز نمی روید پس به بازار فرش تهران مراجعه کنید . اینجا تاجران و مغازه فروش زیادی دفتر و مغازه فروش دارند .

 

 در شهر خود بفروشید

 

میتوانید با درج اگهی فروش در برنامه دیوار و شیپور و یا تلگرام , اطلاعات فرش و تابلوفرش خود را در دید عموم قرار دهید تا خریداری شاید برای فرش شما پیدا شود.

 

 

اگر این اطلاعات کمکی بشما نکرد , نظرات سازنده خود را بنویسید تا در دید مخاطبان فرش اموز قرار دهیم استفاده کنند