• یکشنبه 25 فروردین 1398 - 18:51
  • 733
  • 0 دیدگاه
  • منتخب ,

تابلوفرش جهت بافت نیازمند هستم در استان کردستان

تعداد زیادی تابلو فرش خام لازم دارم جهت بافتن بنده کارفرما در استان کردستان هستم ک تعداد چندصد بافنده دارم شماره تماس ۰۹۱۸۴۵۷۴۲۶۵
تابلوفرش جهت بافت نیازمند هستم در استان کردستان

تعداد زیادی تابلو فرش خام لازم دارم جهت بافتن بنده کارفرما در استان کردستان هستم ک تعداد چندصد بافنده دارم


شماره تماس


۰۹۱۸۴۵۷۴۲۶۵