بافت فرش دستبافت توسط زنان در 40 سال پیش + عکس

  بافت فرش دستبافت توسط زنان در 40سال پیش + عکس   زنان ایرانی از زمان های بسیار هنر خود را در فرش بافی نشان دادند. فرشهایی که بصورت ذهنی و بدون نقشه بافت میشدند. تصویر زیر مربوط به 40 سا
بافت فرش دستبافت توسط زنان در 40 سال پیش + عکس

 

بافت فرش دستبافت توسط زنان در 40سال پیش + عکس

 

زنان ایرانی از زمان های بسیار هنر خود را در فرش بافی نشان دادند. فرشهایی که بصورت ذهنی و بدون نقشه بافت میشدند.

تصویر زیر مربوط به 40 سال پیش میشود که زنان و دختران بصورت دسته در حال بافت فرش بزرگی در فضای باز هستند .