اندازه و طول گره استاندارد در قالیبافی چند سانت است؟

اندازه و طول گره استاندارد در قالیبافی چند سانت است؟   در این بخش از فرش آموز درباره اندازه گره استاندارد در فرش بافی و تابلو فرش خواهیم نوشت . اینکه چگونه ان را رعایت کنیم تا دچار کمبود نخ نشو
اندازه و طول گره استاندارد در قالیبافی چند سانت است؟

اندازه و طول گره استاندارد در قالیبافی چند سانت است؟

 

در این بخش از فرش آموز درباره اندازه گره استاندارد در فرش بافی و تابلو فرش خواهیم نوشت . اینکه چگونه ان را رعایت کنیم تا دچار کمبود نخ نشویم.

 

 خیلی از کاربران فرش آموز از ما سوال میکنند که گرهی که میزنم باید چند سانت باشد . میخواهم امروز شما را انواع گره ها و اندازه انها در فرش دستبافت و هم تابلو فرش های کامپیوتری اشنا کنم .

 

اندازه گره ها در فرش های دستبافت مختلف متفاوت است. اندازه گره ها در فرش ها محلی که درشت بافت و رجشمار پایینی دارند متفاوت است با فرش های ریز بافت با رجشمار بالا .  و همچنین در تابلو فرش هم فرق میکند اندازه گره.

 

 

اندازه و طول گره استاندارد در قالیبافی چند سانت است؟

 

اندازه گره باید در فرش های محلی درشت زیاد گرفته شود تا در هنگام روگیری پرداخت خواب فرش از بین نرود که این اندازه را باید 7 سانتی متر در نظر گرفته شود. البته گره کامل باید هفت سانت باشد. وقتی در روی فرش گره را ردیم. سه و نیم سانت میشود .

 

اندازه گرها در فرش دستبافت با توجه به ظرافت این فرشها که رجشما بالایی دارند و بعد از اتمام فرش خیلی نازک و ممخنصر پرداخت میشود . گرها 5 سانتی متر در نظر گرفته میشود . که البته ممکن است با سلیقه بافندگان این اندازه به 6 هم برسد .


اندازه یک گره در تابلو فرش بافی هم مثل فرش دستبافت 5 الی 6 سانتی متر در نظر گرفته میشود . 

 


بیشتر بخوانید : خرید نخ و نقشه تابلو فرش تبریز - لوازم بافت فرش