آشنایی کامل با ابزار آلات بافت ورنی

آشنایی کامل با ابزار آلات بافت ورنی ابزار ورنی بافی به شرح زیر میباشد.۱- دفتین یا دفه۲- سیخ۳- کارد یا قیچی۴- متر۵- آچار برای شل و سفت کردن پیج های متصل به دار۶ – دار چوبی یا فلزی۷- تخته بند یا نیمکتدف
آشنایی کامل با ابزار آلات بافت ورنی


آشنایی کامل با ابزار آلات بافت ورنیابزار ورنی بافی به شرح زیر میباشد.


۱- دفتین یا دفه
۲- سیخ
۳- کارد یا قیچی
۴- متر
۵- آچار برای شل و سفت کردن پیج های متصل به دار
۶ – دار چوبی یا فلزی
۷- تخته بند یا نیمکت


ورنی بافی
دفتین:


برای استتحکام بخشیدن به درگیری الیاف تار و پود گلیم معمولاً از وسیله ای به نام دفتین استفاده به عمل می آید و بافنده پس از گذراندن هر پود افقی از لابه لای تارهای عمودی با کمک آن ضرباتی بر قسمت بافته شده می اورد تا درگیری تار و پود و عمل بافت صورت گیرد.جنس دفتین های مصرفی معمولاً آهن است و از تعداد هفت تا ده تیغه آهنی نازک به عرض دو و طول بیست سانتیمتر تشکیل می شود در برخی مناطق کشورمان بویژه در روستاههای استان کرمانشاه برای ایجاد درگیری تار و پود و نقشهای کوچک و نیز نقوش حاشیه گلیم از ابزاری چوبی یا فلزی به نام سوک استفاده می شود که شکل ساختمانی و اندازه آن متفاوت است.


 
قیچی:


قیچی گلیم بافی از نظر ساختمان و طرز کار شبیه قیچی قالی بافی است و از دو تیغه تشکیل شده است که به وسیله پرچ با پیچ به هم متصل می گردند و حول منطقه ای باز و بسته می شوند.