آشنایی با کاربردهای سیخ دفتین و قلاب بافت تابلو فرش

  خوب اول تعریف کلی از این سه ابزار داشته باشیم : این 3 ابزار در واقع اسلحه یک بافننده است که اگر اینها نمباشد تقریبا بافت فرش غیر ممکن میباشد. سیخ / دفتین / قلابسیخ بافت تابلو فرش &nbs
آشنایی با کاربردهای سیخ دفتین و قلاب بافت تابلو فرش


 آشنایی با کاربردهای سیخ دفتین و قلاب بافت تابلو فرش


 خوب اول تعریف کلی از این سه ابزار داشته باشیم : این 3 ابزار در واقع اسلحه یک بافننده است که اگر اینها نمباشد تقریبا بافت فرش غیر ممکن میباشد. سیخ / دفتین / قلاب


سیخ بافت تابلو فرش          


سیخ تابلو فرش

 

سیخ یک ابزاری شبیه به سیخ کباب و با ضخامت نازک تز از نسبت به سیخ کباب , که دارای سوراخی در انتهای آن و قلابی در نوک آن میباشد.

سوراخ انتهای سیخ برای این میباشد که بافننده در هنگام پود کشی پود ضخیم را به کمک این سوراخ از بین چله ها رد کند .

قلاب هم به همچنین برای رد کرد پود ضخیم از میان چله ها میباشد.دفتین بافت تابلو فرش          


 دفتین ابزار هست که در هر رج از بافت تابلو فرش بعد از اینکه یک رج با نخها تکمیل شد و پود ضخیم و نازک زده شد با دفتین با پود ضخیم و نازک خوابانده میشود تا پودها با نخها امیخته شود.


لازم به توضیح میباشد که پود ضخیم و نازک در هرز رج استفاده میشود.قلاب بافت تابلو فرش 

 

 قلاب


چاقوی بافت تابلو فرش یا همان قلاب اولین و مهم ابزار بافت تابلو فرش میباشد . با چاقو گره ها هنگام بافت تکمیل میشود.

برای بافت تابلو فرش با این نوع قلاب ابتدا با قلاب گره زیر برداشته میشود نخ دور چله حلقه میشود تا گره رو برداشته شود و گره تکمیل شود.Save