آشنایی با اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستبافت اصفهان

اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستبافت اصفهان تاریخچه اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستبافت اصفهاناتحادیه تولید کنندگان فرش دستباف اصفهان از سال 1380 با مجوز رسمی کمیسیون نظارت استان با هدف متمرکز نمودن فعالیت
آشنایی با اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستبافت اصفهان
اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستبافت اصفهان
تاریخچه اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستبافت اصفهان

اتحادیه تولید کنندگان فرش دستباف اصفهان از سال 1380 با مجوز رسمی کمیسیون نظارت استان با هدف متمرکز نمودن فعالیت رسته های مرتبط با تولید فرش و هدایت آن به سمت تولید کالای مرغوب و ارائه خدمات مطلوب به خریداران داخلی و صادرکنندگان محترم فرش تاسیس گردید
شرح فعالیت ها اتحادیه تولیکنندگان فرش دستبافت اصفهان

رسته های شغلی اتحادیه

    طراحان و نقاشان فرش

    رنگرزان مواد اولیه

    چله کش و چله دوان

    تولید کنندگان فرش دستباف

    بافندگان خانگی فرش دستباف

    پرداخت و عملیات فرش

    مرمت کاران ( تعمیر و رفوش )

    دفاترو کارگاههای قالیشویی

    تولید کنندگان ابریشم


اعضای اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستبافت اصفهان
مهدی احمدی

دبیر اجرایی
محمود رضا حبیبی نائینی

دبیر
احمد زجاجی

بازرس
سعید عصاچی

خزانه دار
علی ماهانی

نایب رئیس
باقر صیرفیان

رئیس
باقر صیرفیان


آدرس و تماس

رایانامه
info@etfe.ir

تلفن
+9831-32214298
+9831-32235795
دورنگار
+9831-32235823
اصفهان، خیابان حکیم، بعد از بازار، ساختمان فیروزه


Save